SET lämmöntalteenottoteknologia

SET Suomen Energiatehdas Oy valmistaa lämmöntalteenottolaitteita joiden takaisinmaksuaika on jopa 3 vuotta.

Tässä on laitteemme konkretia:

Kerrostalo Suomessa
Vuotuinen veden kulutus 6500 m3 ,  tuloveden lämpötila 8C
Lämminkäyttöveden kulutus 2600 m3
Poistuvan jäteveden poisto  26C

SET Jätevesi LTO – käyttöveden esilämmitys – yhteen laskettu lämmönvaihtimen pinta-ala 9 m2.
Tehomitoitus
Poistuvan jäteveden lämmöllä esilämmitetään lämminkäyttövesi ennen kun se siirtyy kaukolämmön lämmönsiirtimelle.
Vuodessa lämmöntaltteenoton laskennallinen energiamäärä 130 000 kWh
SET Jätevesi LTO:n vuotuinen sähkökulutus on enimmillään 1100 kWh

Yhteensä vuotuinen saatava  energiamäärä  64 000 kWh

Rahassa 64000kWt x 10c = 6400 EUR

Lämmöntalteenotto tulee joka taloon

Helsingissä sijaitseva Viikinmäen puhdistamon keskimääräinen virtaama on noin 280 000 m3/vrk (noin 100 miljoonaa m3/vuosi). Jätevesikuormitus vastaa n. 1,1 milj. asukkaan tuottamaa kuormitusta.

Veimäriin valuu jopa 3500 000 kWh

Rahassa 3500 Mt x 10c = 350 000 EUR / vrk.  Vuodessa 12 775 000 EUR

Lämmöntalteenotto tulee olemaan osaa talotekniikkaa.